Program pro simulaci dopadu meteoritu na Zem

Program simuluje následky dopadu meteoritu či komety na Zem. Vychází z prací, které publikoval
Robert Marcus, H. Jay Melosh, a Gareth Collins např. zde.
K této práci byl publikován program, který však uvedeným rovnicím v některých bodech nevyhovuje a v dalších dokonce poskytuje nesmyslné výsledky (např. záporné hodnoty, menší meteorit dopadne na Zem, zatímco větší shoří v atmosféře atd.). Podrobnějším testováním tohoto programu bylo zjištěno, že některé funkce v tomto programu jsou nevyhovující lineární aproximace, což je v programu napravováno podmíněnými skoky. Např. u malých těles vychází, že se vždy v atmosféře rozpadnou, i když je známo, že železné meteority velikosti několika cm běžně dopadají až na zem. Proto pro část pracující s těmito malými objekty používají jiný algoritmus, který však bohužel na původní nenavazuje spojitě. Navíc některé další výsledky odporují známým případům.

Proto vzniknul tento nový program, který se opírá o původní algoritmy v uvedené práci a volné koeficienty jsou nastaveny tak, aby známé případy nebyly v rozporu s výsledky tohoto simulátoru. Navíc je v něm i simulace vlny tsunami, která vzniká při dopadu velkého tělesa do moře. Vodítkem byla pěkná  práce uvedená zde. Rozšíření pro řešení případů srážek velmi velkých těles (větších, než Země a větších, než Slunce) je spíš již jen atrakce, než aby mělo smysl se těmito rozměry vážně zabývat.

Zadávají se parametry dopadajícího tělesa a vzdálenost bodu od pozorovatele.

Vzdálenost pozorovatele od místa dopadu:

Zadání parametrů tělesa:

Známé případy

 

Průměr tělesa

Hustota tělesa nebo

Parametry dopadu:

Rychlost při vstupu do atmosféry

To je rychlost tělesa, s jakou vstoupí do atmosféry Země. Minimální rychlost meteoritů je 11km/sec, typická je 17 km/sec u asteroidů a 51 km/sec u komet. Maximální rychlost je 72 km/s.

Úhel vniknutí tělesa do atmosféry (ve stupních)

Úhel 90 stupňů znamená kolmý dopad. Nejčastější úhel dopadu je 45 stupňů.

Vlastnosti místa dopadu na Zemi:

Typ místa, kam těleso má dopadnout (Hustota země v místě dopadu).
Do moře, podloží 2500 kg/m3, hloubka vody:
Na zem
Na skálu
TOPlist Valid HTML 4.0 Transitional