ZO ČSV Pardubice

Termíny schůzí na rok 2010:

23. ledna 2010 (výroční)
18. února 2010
18. března 2010
22. dubna 2010
20. května 2010
26. srpna 2010
9. září 2010
21. října 2010
25. listopadu 2010

Výroční schůze se koná 23. ledna 2010 v Hudebním společenském sále radnice města Pardubice od 9.00 hod.
Členské schůze se budou konat v kavárně Evropa - Spolkový dům, Perštýnské nám., Pardubice.
Začátky schůzí jsou od. 16.30 hod.
Výborové schůze se konají vždy v pondělí před členskou schůzí od 17.00 hodin v kanceláři včelařů 2. patro Spolkového domu na Pernštýnském náměstí.